top of page

กระจกสามมิติ

illoo Series

5.jpg

illoo Series(กระจกสามมิติ)

3D Graphic Wall แรงบันดาลใจจากผนังสามมิติ กลายมาเป็นลวดลายบนกระจกที่สร้างมิติของบรรยากาศใหม่ๆ ด้วยเอฟเฟกซ์ของกระจกเงาสีต่างๆ กับลวดลายที่ออกแบบเฉพาะ

see pattern
illoo1.jpg
illoo4รีทัช.jpg
illoo2รีทัส.jpg
bottom of page