top of page

กระจกลายพีระมิดเคลือบสี

pyramid color

product info new_html_3001f9893aeb9684.j

วัสดุกระจกที่มาพร้อมกับพื้นผิวสัมผัสของลวดลายและสีสันในแบบกระจกเคลือบสี โดยเลือกใช้งานได้ทั้งสีมาตรฐานและในแบบ
เนื้อสี Metallic ซึ่งนักออกแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานตกแต่ง เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสวยงามให้กับพื้นที่ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี

gems 2.jpg
gems 1.png
gems 3.jpg
Gems.jpg
bottom of page