top of page

กระจกเยื่อกระดาษวาชิ

กระจก WashiGlas คือกระจกในกลุ่ม EVALAM ที่นำวัสดุชนิดใหม่มาลามิเนท คือกระดาษวาชิ โดยทางกลาสฟอร์มฯ ได้ร่วมมือกับโรงงานกระดาษจาก ญี่ปุ่น Awagami Factory ในการผลิตกระดาษโบราณให้เป็นแผ่นขนาดใหญ่พอที่จะนำมาใช้สำหรับงานตกแต่งภายในได้ ซึ่งกระดาษวาชิดังกล่าว ยังคง เอกลักษณ์ของเยื่อกระดาษโบราณแบบญี่ปุ่น จึงให้รูปลักษณ์และวัสดุที่เป็นธรรมชาติ ต่างจากการผลิตผ้าหรือกระดาษสมัยใหม่ โดยการลื่นไหลของ เยื่อกระดาษธรรมชาติวาชิ จะเป็นไปตามการไหลของน้ำจึงมีลวดลายและความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์

about this glass

กระดาษสาญี่ปุ่น 'วาชิ' ผลิตจากเปลือกไม้และวัสดุธรรมชาติในญี่ปุ่น จึงเกิดลวดลายนิ่มนวลพริ้วไหวที่มีลวดลายไม่ซ้ำกัน หลังนำมาลามิเนตกับกระจกแล้ว จึงทำให้ธรรมชาติของกระดาษถูกถนอมรักษาไว้อย่างคงทนยาวนานในเนื้อกระจก เลือกจากลวดลายมาตรฐาน 17 ลวดลาย สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมทช์ เช่นใช้กระจกใส + ใส / ใส + เงา / หรือ ซาติน + เงา ได้ตามต้องการ

product specifications

evalam washi: laminated decorative glass with Japanese washi paper insertion

thickness: 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 / 8+8 / 10+10 / 12+12 (interlayer thickness 1-2 mm.)

size: from 150 X 150 mm. up to 1450 X 3050 mm.

product tips

ควรระวังขอบกระจกไม่ให้ถูกความชื้นเพราะอาจทำความเสียหายให้กับเยื่อกระดาษได้

ควรทดสอบซิลิโคนที่ใช้ในการซีลขอบกระจกหรือเช็คจากผู้ผลิตก่อนติดตั้ง

เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งภายในเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร

Please reload

bottom of page