top of page

กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

energy saving glass

igglas 1.jpg

การใช้กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จะช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้ามาในอาคารได้เป็นอย่างมาก โดยกระจกประหยัดพลังงานกลาสฟอร์ม มีหลายระดับให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตั้งแต่กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) กระจกรีเฟล็กทีฟ (Reflective Glass) กระจก Hard Coated Low-E และ กระจกประสิทธิภาพสูงอย่าง Soft Coated Low-E

 

ในการเลือกใช้กระจกที่ให้ประสิทธิภาพการลดความร้อนอย่างเหมาะสม เราแนะนำให้ปรึกษากับพนักงานขาย TYK Glass เพื่อให้คำแนะนำกระจกที่เหมาะสมให้กับท่านต่อไป

Features

Tempered / Heat-Strengthened Glass

เลือกใช้กระจกแผ่นเดี่ยวสำหรับกระจกสีตัดแสงและกระจกรีเฟล็กทีฟ เนื่องจากกระจกประเภทนี้มีการดูดซับความร้อนมาก ควรใช้กระจกเทมเปอร์เพื่อลดความเสี่ยงในการแตกจาก Thermal Breakage

Laminated Glass

กระจกนิรภัยสองชั้นสำหรับใช้กับกระจกทุกชนิด (สำหรับกระจก Soft-Coated Low-E บางประเภทอาจใช้กับลามิเนตไม่ได้)

Insulated Glass

กระจกฉนวนที่มีช่องว่างของอากาศหรืออาร์กอนอยู่ตรงกลาง เมื่อใช้กับกระจกประหยัดพลังงานจะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดี

Frameless 8 500x500.jpg

Applications

Facade: กระจกฟาซาดภายนอกอาคาร ช่วยลดการแผ่ความร้อนและความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าภายในอาคาร

External Windows: กระจกภายนอกสำหรับที่อยู่อาศัย ช่วยให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและลดภาระของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

Special Use Cases: รองรับการใช้งานเฉพาะทางะจก เช่นห้องเก็บไวน์ ตู้แช่ ฯลฯ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ให้เหมาะสม

bottom of page