top of page

Applications

• เหมาะสำหรับการทำเป็นพาร์ทิชั่น ผนังห้อง ประตูกระจก
• สามารถสั่งผลิตตามแบบเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานได้อย๋าง       ไร้ขีดจำกัด
• เลือกลายผ้าได้หลากหลาย ผสานกับงานออกแบบกราฟิกเข้ากับลายได้ตาม             จินตนาการ

Thickness

ความหนามาตรฐาน: 4+4 ถึง 12+12 mm.

pixxaglas

กระจกกราฟิกบนผืนผ้า

กระจก pixxaglas เกิดจากการตกผลึกของแนวคิดที่จะเพิ่มมิติความหลากหลายให้กับแผ่นกระจกโดยการนำtexture ของเส้นใยและลวดลายที่สวยงามในแบบเฉพาะตัวของผ้าในแต่ละชนิดมาผนวกกับลายพิมพ์บนกระจก โดยใช้ฟิลม์เฉพาะทางมาผ่านกระบวนการเชื่อมวัสดุทั้งสองชนิดนี้ให้ผสมกลมกลืน จนกลายเป็นแผ่นกระจกที่แปลกใหม่สวยงาม และยังให้ความปลอดภัยจากกระบวนการลามิเนต สามารถส่งผา่นแนวความคิด (concept) ตา่งๆ ที่นักออกแบบต้องการจะสื่อให้เข้ากับบรรยากาศการตกแต่งพื้นที่ได้ตามจินตนาการ

S__5636419.jpg
see pattern
9550f6508b50cda5b44cc8f39d353d55.jpg
378ca2a0ef952af9ad51e6fc29597fac.jpg
bottom of page