top of page

Glittered Glass

GEMS Series

product info new_html_3001f9893aeb9684.j

กระจกผิวสัมผัสเกร็ดเมทัลลิครูปแบบใหม่ ที่เพิ่มมิติในเนื้อกระจกด้วยเม็ด Glitter แทรกอยู่ภายในเนื้อกระจก ให้ความหรูหราด้วยเกร็ดประกายแวววับ ผสมผสานด้วยกระจกลามิเนต Patterned Glass
กลายเป็นมิติใหม่ของกระจกติดผนังที่ตอบโจทย์งานตกแต่งแบบหรูหราได้เป็นอย่างดี

gems 2.jpg
gems 1.png
gems 3.jpg
Gems.jpg
bottom of page