top of page

กระจกเปิดปิดด้วยสวิทซ์ เมจิกกลาส

magicglas

about this glass

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณไม่ต้องปิดผ้าม่านเพื่อความเป็นส่วนตัว 'เมจิกกลาส' กระจกเปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากกระจกใสเป็นกระจกทึบเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในแผ่นกระจก ที่เปลี่ยนการเรียงตัวของโมเลกุลภายในกระจก ทำให้คุณเข้าสู่โลกส่วนตัวได้อย่างง่ายๆ แค่กดสวิทซ์ตามต้องการ

product specifications

clear - opaque switchable glass: กระจกเปิดปิดด้วยสวิทซ์ เมจิกกลาส

thickness: 3+3 ถึง 19+19 มม. (clear, tinted, reflective, low-e, satin)

size: from 200 X 200 mm. up to 1450 X 3050 mm.

product tips

 

เปลี่ยนกระจกห้องประชุมหรือกระจกห้องน้ำเดิมๆ เป็นกระจกเปิดปิดด้วยสวิทซ์ เพื่อสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นกระจกเมจิกกลาส มีคุณสมบัติรับภาพจากจอโปรเจคเตอร์ได้เป็นอย่างดี

โดยสามารถติดตั้งเครื่องฉายภาพจากด้านหลังของกระจกกระจกทำงานด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟไว้ใกล้ๆกระจกและต้องต่อสายไฟจากอุปกรณ์แปลงไฟไปยังกระจกแต่ละแผ่น

bottom of page