colored patterns

asarakusui
asarakusui

red

press to zoom
kinwashi
kinwashi

indoigo blue

press to zoom
kinwashi
kinwashi

gold

press to zoom
kinwashi
kinwashi

brown

press to zoom
kinwashi
kinwashi

etoupe

press to zoom
kinwashi
kinwashi

green

press to zoom
kinwashi
kinwashi

silver

press to zoom
haruki
haruki

white

press to zoom
kinwashi
kinwashi

natural

press to zoom

white paper patterns

koume
koume

white

press to zoom
asanaha
asanaha

white

press to zoom
amime
amime

white

press to zoom
rayon unryo
rayon unryo

gold silver

press to zoom
seikalha
seikalha

white

press to zoom
uzumaki
uzumaki

white

press to zoom